top of page

Trafikbro 4 meter

Worxsafes Trafikbro 4 m är en multifunktionell bro som är anpassad för gång- och cykeltrafik. Tillsammans med sin smarta fotlist och GC-Räcke är detta den perfekta uppställning för trånga utrymmen i centrum. För gång och cykeltrafik är det maximala fria spannet ända upp till 3 m. Bron är också beräknad för att klara Trafikverkets krav i TRVK Bro11 och är BK-1 klassad trots sin låga vikt med ett maximalt fritt spann på 1.5 m.

Tillbehör trafikbro 4 m.

Tillbehör för att ansluta GC-Räcke till bron.

bottom of page