top of page

Trafikbro 6 meter

Worxsafes trafikbro 6 m är en smart bro som går att koppla samman till önskad bredd. Körytan består av tårplåt med strukturfärg för bra grepp  som tillåter gående och cyklister att ta sig över på ett säkert sätt. Bron är beräknad för att klara Trafikverkets krav i TRVK Bro 11 och är BK-1 klassad trots sin låga vikt. Tillsammans med räcke för både tung trafik och gång- och cykeltrafik är Worxsafes trafikbro 6 m en komplett lösning för schakt upp till 4m.

bottom of page