top of page

Trafikbro 10 meter

Med GP-Linktving monteras byggstängsel och skyltar på barriärer utan håltagning. Robust tving, anpassad för GP-Link 1.5 och tål tunga laster.

bottom of page