top of page

Worxsafe sekretesspolicy
 

GDPR - Worxsafe behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kunna hålla kontakt med personen som fyllt i sina uppgifter.

Vi har fått dina uppgifter från kontaktformuläret på vår webbsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer atttas bort.

De personuppgifter vi behandlar om dig anväds endast av Worxsafe och Ramudden. 
 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post info@worxsafe.com.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.

bottom of page