top of page

Räcken & Grindar

Räcken och grindar är viktiga säkerhetsåtgärder på tillfälliga arbetsplatser för att skydda arbetare och besökare från fallolyckor och andra faror. 

Gallergrind

Worxsafes Gallergrind används för temporär avspärrning vid exempelvis byggarbetsplatser och evenemang. 

 

  • Tillverkad av varmförzinkade stålrör

  • Utbytbara fötter för att förenkla underhåll och reparation.

  • Levereras komplett med monterad reflexplåt 1950x100 mm.

Gång- & cykelnät

Worxsafes Gång- och cykelräcke monteras på ett flertal produkter för att säkerställa god säkerhet för arbetare och passerande. Ett exempel är Worxsafe TA-Balk som kan få ett utökat skydd och därav godkännas i SS-7750-1 klass 1,2 och 3.

Saxgrind

Smidig saxgrind för flexibla avspärrningar. Enkelt att justera längden för att öppna upp eller stänga igen.

Räcken och grindar från Worxsafe

Räcken och grindar är viktiga säkerhetsåtgärder på tillfälliga arbetsplatser för att skydda arbetare och besökare från fallolyckor och andra faror. Dessa skyddsåtgärder kan placeras på olika ställen på arbetsplatsen, till exempel runt öppningar eller på plattformar, längs trappor eller lutande ytor. Räcken och grindar fungerar som en barriär som hindrar personer från att falla eller råka ut för andra faror på arbetsplatsen. Worxsafe räcken och grinfdar är tillverkade för att uppfylla säkerhetsstandarder och byggnormer.

Det är viktigt att räcken och grindar placeras på lämpliga ställen på arbetsplatsen och att de är korrekt monterade för att vara effektiva. Sammanfattningsvis är räcken och grindar viktiga säkerhetsåtgärder på tillfälliga arbetsplatser för att minimera risken för fallolyckor och andra faror. Genom att installera och underhålla dessa skyddsåtgärder kan man skapa en säkrare arbetsmiljö för alla som vistas på arbetsplatsen.

bottom of page