top of page

TA Balk

Worxsafes TA-Balk har tagit marknaden med storm och satt en ny standard för medeltunga tillfälliga avspärrningar. Med hjälp av sin patenterade kopplingsanordning är den enkel och smidig att sätta upp och med sitt utbytbara räcke får TA-Balken en lång hållbarhet.
TA-balken uppfyller EN-1317 med utförda krockprov i kapacitetsklassen T1 och är testad och beräknad enligt EN-13374-A. Tillhörande fästanordningar för Worxsafes gula GC-Räcke låter TA-balken ta ytterligare form som ett ledande exempel inom den nya svenska standarden SS-7750-1 för Gång- och cykeltrafik.

Tillbehör TA-Balk

Använd TA-Balken som högklassigt skydd för gång- och cykeltrafikanter med GC-Nät. Här hittar du också specifikt anpassade lyftok, X3 fäste, reflexer och reservräcken.

bottom of page