top of page

TA Balk

Worxsafes TA-Balk har blivit standard för medeltunga tillfälliga avspärrningar. Den patenterade kopplingsanordningen och utbytbara räcken gör den enkel att placera och montera som ett system. TA-balken uppfyller EN-1317 med utförda krockprov i kapacitetsklassen T1 och är testad och beräknad enligt EN-13374-A. Tillhörande fästanordningar för Worxsafes gula GC-Räcke gör TA-balken till ett ledande exempel inom den nya svenska standarden SS-7750-1 för Gång- och cykeltrafik.

Tillbehör TA-Balk

Använd TA-Balken som högklassigt skydd för gång- och cykeltrafikanter med GC-Nät. Här hittar du också specifikt anpassade lyftok, X3 fäste, reflexer och reservräcken.

bottom of page