top of page

Trafikstyrning

Styr trafiken dit du vill för en säkrare och tryggare arbetsplats. Worxsafe är ledande inom enkelt och smidigt montage med fokus på anpassning till det specifika fallet. 

Avstängning

Hindra trafikanter från att hamna på fel sida.

Fartgupp

Det sammankopplade farthindret Puzzle Bump byggs ihop på plats vilket minimerar tunga lyft. Med sammankopplingarna höjs vikten vilket gör att farthindret håller sig på plats och inte dras med/flyttas av trafiken. I och med sammankopplingen kan hela vägbanan täckas och sätter man X3:or de integrerade fästpunkterna i kopplingsdelen kan man undvika trafik på fel sida hindret.

Stormlox

Med Worxsafes Stormlox försäkrar vi att dina skyltar sitter stadigt kvar på stolpen när stormen har lagt sig, det är också betydligt svårare att ta med sig skylten hem efter en stökig kväll på stan. Den enkla låslösningen klickar enkelt fast på Stormlox - Plaststolpar som finns i längderna 1 m, 1.5 m och 2 m. Stormlox™ är även bakåtkompatibel med marknadens vanligaste skyltstolpar. 

Road sign system

Plaststolpar, aluminiumstolpar och vikthållare för ett komplett system när du vill sätta upp skyltar i och omkring din arbetsplast. 

Produktblad om skyltsystem

Trafikstyrning med produkter från Worxsafe 

Att styra trafik med avstängning vid arbeten på vägar är en viktig säkerhetsåtgärd för att minimera riskerna för både arbetare och trafikanter. Genom att använda avgränsningar, såsom fartgupp, skyltar och stålgrisar, kan man skapa en tydlig och säker arbetszon som separerar trafiken från det pågående arbetet.

För att effektivt styra trafiken vid arbeten på vägar är det viktigt att ha en genomtänkt plan och använda lämplig utrustning och personal. Man bör också ta hänsyn till trafikflödet och se till att information om arbetet och trafikomläggningar kommuniceras tydligt till trafikanterna.

Genom att ha en välplanerad och säker trafikavgränsning vid arbeten på vägar kan man minimera riskerna för olyckor och skapa en tryggare arbetsmiljö för arbetarna. Detta är en viktig del av att upprätthålla säkerheten på våra vägar.

bottom of page