top of page

Worxsafes trafikbro 10 m är en tillfällig bro som går att koppla samman till önskad bredd. 

Trafikbro 10 m

SKU: 1234
  • Worxsafes trafikbro 6 m är en smart bro som går att koppla samman till önskad bredd. Körytan består av tårplåt med strukturfärg för bra grepp  som tillåter gående och cyklister att ta sig över på ett säkert sätt.

bottom of page