top of page

Worxsafes trafikbro 6 m är en tillfällig bro som går att koppla samman till önskad bredd. 

Gångbrygga 2 m

SKU: 830743
  • Worxsafes trafikbro 6 m är en smart bro som går att koppla samman till önskad bredd. Körytan består av tårplåt med strukturfärg för bra grepp  som tillåter gående och cyklister att ta sig över på ett säkert sätt.

bottom of page