top of page

Trafikbro 6 m

Brosektion som enkelt kopplas ihop till önskad bredd. Brons köryta är målad med strukturfärg som funger som halkskydd. Brosektionen är beräknad för BK-1 trafik, alltså en belastning på 24 ton med ett fritt spann på 4 m. Välj mellan HD-räcket för tung trafik eller fotlist med GC-Räcke för gång- och cykeltrafik. - Vikt 1250 kg. - Längd: 6 m. - Bredd: 1.5 m.Comments


bottom of page