top of page

Artikel om Worxsafe från mässan PÅ VÄG i Jönköping 7-8 mars 2023.

För att skapa innovativa skyddsanordningar för oskyddade trafikanter gäller det att ha örat mot marken och förstå behoven. Worxsafe utvecklar lösningar utifrån dagens krav – och morgondagens behov.


bottom of page