top of page

GP Link Soundguard

Med GP-Linktving monteras byggstängsel och skyltar på barriärer utan håltagning. 

Barriärer

Minska ljudnivån med vita panelsektioner eller skapa en gemenskap med Sound Guard fönsterpanel. 

Staket & taggtråd


Öka höjden på uppställningen utan att öka vindlasten med hjälp av toppnät eller försvåra inbrott med tillhörande taggtråd.

Stolpar till Sound Guard

Stolpar och fästen till Sound Guard. 

Tillbehör Soundguard

Övriga tillbehör för GP-Link

bottom of page