top of page

GC räcke system

Med GP-Linktving monteras byggstängsel och skyltar på barriärer utan håltagning. 

Kommentar från konstruktören

Med GP-Linktving monteras byggstängsel och skyltar på barriärer utan håltagning. Monteras byggstängsel och skyltar på barriärer utan håltagning. Robust tving, anpassad för GP-Link 1.5 och tål tunga laster"

bottom of page