Gångbryggor

830639 / 830743 / 830744 / 830804

Med Worxsafes gångbryggor får du halkskydd, höga fotlister och robusta räcken. Dessutom får du 1,3 meters bredd för extra god framkomlighet.

WORXSAFE Gångbryggor.

  • Uppfyller Boverkets regler för minsta bredd för handikappramper (BBR 3:122, 3:123, 8:2321 och Bygg ikapp Handikapp komplement till BBR)

  • Robusta fällbara räcken med enkel sprintlåsning.

  • Profilerad yta för att minska halkrisken.

  • Förmonterade lyfthandtag.

  • Hög fotlist.

  • Går att förankra i mark.

  • Tillverkade i anodiserad aluminium.

  • Gångbryggorna finns i längderna 2 meter, 3 meter, 4 meter och 6 meter. 

gangbryggortransport2m - kopia.png