top of page

Broar och ramper

Med Worxsafes säkerhetsklassade gång- & trafikbroar för tillfälliga arbetsplatser skapar du enkelt önskade passager för gående, cyklister och trafik.

Gångbryggor

Worxsafe gångbryggor är 1,3 m breda för bra framkomlighet och finns i fyra olika längder. Gångbryggorna är försedda med halkskydd, höga fotlister och kraftfulla räcken.

  • Uppfyller BBR 3:122, 3:123, 8:2321 - Minsta bredd för handikappramper samt "Bygg ikapp Handikapp".

  • Robusta fällbara räcken med enkel sprintlåsning.

  • Profilerad yta för att minska halkrisken.

  • Förmonterade lyfthandtag.

  • Går att förankra i mark.

  • Tillverkade i anodiserad aluminium.

Trafikbroar

Trafikbroar

Worxsafes kraftfulla trafikbroar är beräknade och optimerade för att klara tunga laster trots låg vikt. 

Samtliga broar är BK-1 klassade och uppfyller Trafikverkets belastningskrav i TRVK Bro 11.​ 

Tryck på bilderna för mer information. 

bottom of page