top of page

Trafikbroar och gångbryggor

Med Worxsafes säkerhetsklassade gång- & trafikbroar för tillfälliga arbetsplatser skapar du enkelt önskade passager för gående, cyklister och trafik.

Gångbryggor

Worxsafe gångbryggor är 1,3 m breda för bra framkomlighet och finns i fyra olika längder. Gångbryggorna är försedda med halkskydd, höga fotlister och kraftfulla räcken.

  • Uppfyller BBR 3:122, 3:123, 8:2321 - Minsta bredd för handikappramper samt "Bygg ikapp Handikapp".

  • Robusta fällbara räcken med enkel sprintlåsning.

  • Profilerad yta för att minska halkrisken.

  • Förmonterade lyfthandtag.

  • Går att förankra i mark.

  • Tillverkade i anodiserad aluminium.

Trafikbroar

Trafikbroar

Worxsafes kraftfulla trafikbroar är konstruerade och optimerade för att klara tunga laster trots att broarna har låg vikt. Samtliga broar är BK-1 klassade och uppfyller Trafikverkets belastningskrav i TRVK Bro 11.​ 

Trafikbroar och gångbryggor från Worxsafe

Worxsafe modulära och temporära broar är en flexibel och enkel lösning för tillfälliga broar på arbetsplatser vid vägar och byggarbetsplatser. Worxsafe trafikbroar består av moduler som enkelt kan sättas samman till den önskade bredd. De är också lätta att demontera och flytta till en annan plats när de inte längre behövs.

Dessa modulära broar är idealiska för att ge temporär tillgång till arbetsplatser som annars skulle vara svåra eller omöjliga att nå. De kan också användas för att överbrygga hinder som vägarbeten, vattendrag och andra terrängfunktioner. Fördelarna med modulära broar inkluderar deras snabba och enkla installation, deras flexibilitet i termer av längd och bredd, samt deras förmåga att tåla tunga laster. De är också kostnadseffektiva jämfört med att bygga en permanent bro för en tillfällig användning. Sammanfattningsvis är modulära trafikbroar från Worxsafe en praktisk lösning för att tillfälligt övervinna hinder och ge tillgång till arbetsplatser. Deras flexibilitet, snabbhet och enkelhet gör dem till en populär lösning för byggprojekt och andra temporära behov.

bottom of page