top of page

Tillfällig gång- och cykelväg under musikfestival i Östersund.

Worxsafe har tillsammans med Ramudden levererat TA-Balkar för att skapa en tillfällig gång- och cykelväg på Frösöbron under musikfestivalen Storsjöyran i Östersund. TA-Balken skapar en säker miljö för både tung trafik och GC-trafik. Med sin smidiga koppling går det enkelt och snabbt att sätta upp långa uppställningar.


Comments


bottom of page