top of page

SS 7750-1 - trafikanordningar för gång- och cykeltrafik från Worxsafe

Worxsafe har varit med i arbetet med att ta fram den nya standarden SS 7750-1, Tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket. Våra produkter är även ledande exempel där vår TA-Balk med tillhörande GC-Räcke är testad och godkänd enligt Klass 1, 2 och 3.

Nedan förklarar vi hur standarden fungerar.

Skyddsklass 1

Skyddsanordningen är avsedd att ge motstånd mot vindlaster och låga dynamiska laster och är utformad:

  • För att hindra en gångtrafikant att gå eller snubbla in på arbetsområde.

  • För att visuellt och fysiskt separera gångtrafikant från arbetsområde.

  • Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,1 m.


Skyddsklass 2

Skyddsanordningen är avsedd att ge motstånd mot vindlaster och höga dynamiska laster och är utformad:

  • För att hindra en oskyddad trafikant som träffar skyddsanordningen i upp till 45° riktning från att falla över eller genom skyddsanordningen.

  • För att visuellt och fysiskt separera oskyddad trafikant från arbetsområde.

  • Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,4 m.


Skyddsklass 3

Skyddsanordningen är avsedd att ge motstånd mot vindlaster och mycket höga dynamiska laster och är utformad:

  • För att hindra en oskyddad trafikant som träffar skyddsanordningen i upp till 90° riktning från att falla över eller genom skyddsanordningen.

  • För att visuellt och fysiskt separera oskyddad trafikant från arbetsområde.

  • Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,4 m

Comments


bottom of page