top of page

Ny temporär multifunktionell trafikbro från Worxsafe

Worxsafes nya trafikbro 4 m är en multifunktionell bro som är anpassad för gång. och cykeltrafik- Tillsammans med sin smarta fotlist och GC-Nät är detta den perfekta uppställningen för trånga utrymmen i centrum. För gång- och cykeltrafik är det maximala fira spannet ända upp till 3 m. Bron är också beräknad för att klara Trafikverkets krav i TRVK - Bro 11 och är BK-1 klassad trots sin låga vikt med ett maximalt fritt spann på 1.5 m.
bottom of page