top of page

GP-Linktving

830863
830863 - GP-link clamp ISO (web).jpg

Med Worxsafes GP-Linktving fäster du enkelt byggstängsel och skyltar på barriärer, helt utan håltagning. Det är en robust tving, anpassad för GP-Link 1.5 och byggd för att tåla de tuffa laster den utsätts för. 

WORXSAFE GP-Linktving.

  • Kraftig tving med kombinerad infästning för byggstängsel samt temporära vägskyltstolpar.

  • Anpassad för GP-Link 1.5.

  • Varmförzinkad.

  • Vikt 6 kg.

bottom of page